Read more about the article รีวิวเกม Workemon มาเป็นเจ้าของบริษัท แล้วตามล่าหาพนักงานกัน !
มาตามล่าหาพนักงานกันครับ กับ เกม Workmon ภาพสวย โหลดฟรี อีกเกมที่คุณไม่ควรพลาดหากอยากจะลองเล่นเป็นเจ้าขิงบริษัทเองสักครั้ง

รีวิวเกม Workemon มาเป็นเจ้าของบริษัท แล้วตามล่าหาพนักงานกัน !

เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกม Simulation ซึ่งเป็นเกมจำลองสถานการณ์ เกมอาชีพ เกมบริหาร เกมบริษัท ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว กับ Workemon เป็น เกมแนะนำ ภาพสวย โหลดฟรี อีกเกมที่คุณไม่ควรพลาดหากอยากจะลองเล่นเป็นเจ้าขิงบริษัทเองสักครั้ง เกมจำลองสถานการณ์ เกมเจ้าของบริษัท Workemon เกมนี้ต้องของออกตัวก่อนว่าเป็นเกมที่ได้รับแรงบันดาลใจมากจาก Pokemon เมื่อเปิดเกมมานั้นผู้เล่นจะต้องทำการเลือกเพศและตั้งชื่อตัวละครของเราให้เรียบร้อย…

0 Comments