Read more about the article Tagoo’s Dream Adventure เกมที่มีจุดประสงค์หลักในการสะสมคะแนน
แล้วก็อายุยืน ถ้าไม่มีใครจับมันไปกินซะก่อนก็อยู่ได้นาน และเราก็สามารถรักษาชีวิตมันได้ด้วยการจับมันมาอยู่ในเกม Tagoo's Dream Adventure

Tagoo’s Dream Adventure เกมที่มีจุดประสงค์หลักในการสะสมคะแนน

สัตว์โลกที่ทุกคนชื่นชอบก็มีต่างประเภทกันไปไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่น่ารัก หรือสัตว์ดุร้ายก็ไม่มีใครผิดถ้าจะเลือกชอบ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติที่พวกมันจะใช้ชีวิตตามธรรมชาติ แต่เราจะเห็นว่ามีสัตว์หลายประเภทที่ถูกจับมาขัง หรือจับมาทรมานแล้วก็ตายไป เนื่องจากสถานที่ที่มันอยู่ไม่ใช่สภาพแวดล้อมอย่างที่ควรจะเป็น เว้นแต่ว่ามันจะอยู่แบบนั้นมาแต่แรก ยกตัวอย่างเช่น เต่าที่มันเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทำให้มันปรับตัวได้ง่ายแล้วก็อายุยืน ถ้าไม่มีใครจับมันไปกินซะก่อนก็อยู่ได้นาน และเราก็สามารถรักษาชีวิตมันได้ด้วยการจับมันมาอยู่ในเกม Tagoo's Dream Adventure แล้วพามันไปให้ถึงจุดหมาย ระบบ Gameplay รูปแบบการเล่นในเกม Tagoo's Dream…

0 Comments