Read more about the article Ruggero Deodato’s : Cannibal เกมจากภาพยนตร์ที่ถูกแบนในหลายประเทศ
Ruggero Deodato’s : Cannibal เกมที่มาจากภาพยนตร์เรื่อง Cannibal ภาพยนตร์ชื่อดังในตำนานที่ถูกแบนในหลายประเทศเพราะเนื้อหาที่รุนแรง

Ruggero Deodato’s : Cannibal เกมจากภาพยนตร์ที่ถูกแบนในหลายประเทศ

            ในวงการภาพยนตร์นั้นก็มีการจำกัดเรื่องความเหมาะสมในการนำเสนอภาพและเนื้อหาเช่นเดียวกัน เนื่องจากภาพยนตร์บางเรื่องนั้นเต็มไปด้วยเนื้อหาที่โหดร้ายและงานภาพที่รุนแรงไม่เหมาะสม อย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง Cannibal หรือที่เรารู้จักกันในภาษาไทยว่าเปรตเดินดินกินเนื้อคน เป็นภาพยนตร์ชื่อดังในตำนานที่ถูกแบนในหลายประเทศเพราะว่ามันเต็มไปด้วยเนื้อหาที่รุนแรงและงานภาพที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะมีฉากฆ่ากันตายอย่างโหดร้ายทารุณและยังมีฉากรับประทานเนื้อมนุษย์อีกด้วย มันกลายเป็นกระแสจากความสมจริงถึงขั้นถูกฟ้องร้องข้อหาฆาตกรรมกันเลยทีเดียว แต่มันก็ทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาและมันได้ถูกนำเอามาดัดแปลงให้กลายเป็นเกมที่มีชื่อว่า Ruggero Deodato’s : Cannibal อีกด้วย ภาพปกจาก : bloody-disgusting.com/video-games/3612289/ruggero-deodato-fantastico ความเป็นมาของเกม Ruggero…

0 Comments