Read more about the article RISK OF RAIN 2
ในภาคนี้มีการเปลี่ยนโฉมใหม่ที่เรียกว่าแตกต่างไปจากภาคแรกแบบสุด ๆ ทั้งภาพกราฟิก และรูปแบบการเล่น จนเหมือนกับว่าไม่ใช่เกมเดียวกัน

RISK OF RAIN 2

เนื่องจากกระแสตอบรับในภาคแรกเป็นที่พูดถึงในวงกว้าง จึงส่งผลให้ตัวเกม RISK OF RAIN 2 ถือกำเนิดขึ้น โดยในภาคนี้มีการเปลี่ยนโฉมใหม่ที่เรียกว่าแตกต่างไปจากภาคแรกแบบสุด ๆ ทั้งภาพกราฟิก และรูปแบบการเล่น จนเหมือนกับว่าไม่ใช่เกมเดียวกันกับภาคแรก แต่ก็ยังมีความเหมือนบางอย่างที่ยังคงเชื่อมโยงได้อยู่ นั่นก็คือในส่วนของเนื้อเรื่องกับตัวละครที่ใช้ค่อนข้างคล้ายกั ขอบคุณภาพจาก : gamingdose.com ระบบเนื้อเรื่อง สำหรับในส่วนเนื้อเรื่องของ RISK…

0 Comments