Read more about the article PROJECT HON เกมแนวต่อสู้หลังโลกล่มสลายด้วยสงครามโลกครั้งที่ 3 
เกม PROJECT HON เกมที่เราจะต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดหลังโลกล่มสลายด้วยสงครามโลกครั้งที่ 3 ให้ทุกคนดูกันว่าจะเป็นอย่างไรหากสงครามโลกครั้งที่ 3

PROJECT HON เกมแนวต่อสู้หลังโลกล่มสลายด้วยสงครามโลกครั้งที่ 3 

            สงครามโลกเป็นการต่อสู้ของนานาประเทศทั่วโลกที่ห้ำหั่นกันด้วยอาวุธซึ่งครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นก็ประมาณ 80 ปีที่แล้ว หลังจากนั้นโลกของเราก็ไม่เคยกลับเข้าสู่สงครามครั้งใหญ่ขนาดนั้นอีกเลย ระยะเวลายาวนานหลายปีทำให้ประเทศต่างๆทั่วทั้งโลกต่างๆ สามารถพัฒนาอาวุธในการทำสงครามที่ดีมากยิ่งขึ้นได้ ซึ่งหมายความว่าหากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ก็จะก่อให้เกิดหายนะที่หนักกว่าเดิม เราจึงจะพาทุกคนมาแนะนำให้รู้จักกับเกม PROJECT HON เกมที่เราจะต้องต่อสู้เอาชีวิตรอดหลังโลกล่มสลายด้วยสงครามโลกครั้งที่ 3 ให้ทุกคนดูกันว่าจะเป็นอย่างไรหากสงครามโลกครั้งที่ 3 ขึ้นในปัจจุบัน  เรื่องราวและรูปแบบการนำเสนอภายในเกม PROJECT…

0 Comments