Read more about the article Omensight
Omensight เป็นเกมแนวสืบสวนผสมผสานกับ Action ซึ่งจะไม่มีการเลือกคำตอบที่จะส่งผลลัพธ์ยังฉากต่อไป เราจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีฉากจบแบบไหน

Omensight

Omensight เป็นเกมแนวสืบสวนผสมผสานกับ Action ซึ่งจะไม่มีการเลือกคำตอบที่จะส่งผลลัพธ์ยังฉากต่อไป เราจึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีฉากจบแบบไหน แถมเรายังสามารถย้อนกลับมาเล่นด่านต่าง ๆ ได้ใหม่ด้วย และต้องบอกว่าเกมนี้มีการนำเสนอเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว ขอบคุณภาพปกจาก : gameworld.in.th ระบบเนื้อเรื่อง          สำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกม Omensight เล่าถึงดินแดน Urralia ที่เต็มไปด้วยชนเผ่าต่าง ๆ…

0 Comments