Read more about the article Mental Hospital Escape เกมการหาทางออกของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
Mental Hospital Escape ที่เป็นเกมการหาทางออกของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล โดยเราอาจจะไม่รู้ว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นโรคอะไร แล้วก็อยากจะหนีออกไปเพราะ

Mental Hospital Escape เกมการหาทางออกของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

เกมการหาทางออกแต่ละเกมมีการออกแบบมาไม่เหมือนกัน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการหาทางออกจากห้องภายในบ้าน แต่น้อยนักที่เราจะเห็นว่ามันมีสถานที่อื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เหมือนกับเกมในวันนี้ที่เราจะไปเล่นกันอย่าง Mental Hospital Escape ที่เป็นเกมการหาทางออกของผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล โดยเราอาจจะไม่รู้ว่าผู้ป่วยคนนั้นเป็นโรคอะไร แล้วก็อยากจะหนีออกไปเพราะอะไร ถ้ายังงั้นเราผู้ซึ่งมีความสามารถในการให้ความช่วยเหลือได้เพียงคนเดียว ก็ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือหน่อยแล้ว ระบบ Gameplay สำหรับเกมหลบหนีออกจากโรงพยาบาลที่ชื่อว่า Mental Hospital Escape…

0 Comments