Read more about the article รีวิวเกม PC Farm Fables เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ คนรักทำฟาร์มไม่ควรพลาด!
เป็นอีกเกมที่น่าสนใจ เพราะว่าคุณเองสามารถออกแบบฟาร์มของคุณได้ กับ เกม PC Farm Fables เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ คนรักทำฟาร์มไม่ควรพลาดเลยทีเดียว

รีวิวเกม PC Farm Fables เลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ คนรักทำฟาร์มไม่ควรพลาด!

คุณเคยมีความฝันอยากเป็นเจ้าของฟาร์มหรือไม่ ก่อนอื่นการเป็นเจ้าของฟาร์มต้องมีเงิน นอกจากจะใช้เงินเยอะแล้ว ยังต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างสูง ในการเลี้ยงสัตว์ และเก็บเกี่ยวพืชพันธ์ และจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าให้ได้ ถ้าคุณอยากรับรู้รสชาติของการเป็นเจ้าของฟาร์มแบบง่าย ๆ เราขอแนะนำให้คุณได้เข้ามาเล่น เกม PC Farm Fables กันก่อน เกม PC Farm Fables เต็มไปด้วยสรรพสัตว์…

0 Comments