Read more about the article Castle Clicker
ด้วยความที่ต้องใช้เวลานานจนเกินไปก็อาจจะทำให้บางคนเบื่อแล้วก็ขี้เกียจรอ แต่ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในเกมที่มีชื่อว่า  Castle Clicker แน่นอน

Castle Clicker

         การสร้างเมืองในเกมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมันก็มีทั้งแบบง่ายที่ว่าแค่กดวาง กดวางก็สร้างได้ ไปจนถึงแบบยากที่ต้องคอยรอเวลา, รอคนงาน หรือว่ารอของให้ครบจำนวนถึงจะสร้างได้ และด้วยความที่ต้องใช้เวลานานจนเกินไปก็อาจจะทำให้บางคนเบื่อแล้วก็ขี้เกียจรอ แต่ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในเกมที่มีชื่อว่า  Castle Clicker แน่นอน เพราะถึงแม้ว่าจะต้องมีการรอไปบ้าง แต่ก็ใช่ว่าจะนานจนไม่อยากเล่น ระบบ Gameplay          การควบคุมในเกม Castle Clicker…

0 Comments