Read more about the article Car Builder 3D Free เน้นการแต่งรถเป็นหลัก
ผู้ที่ลงสนามประลองความเร็วต้องมีรถที่สวย ซึ่งเราจะมาลองแต่งรถกันในเกม Car Builder 3D Free ดูบ้าง แต่เตือนไว้ก่อนว่าตัวเกมไม่มีอะไรให้เล่นมาก

Car Builder 3D Free เน้นการแต่งรถเป็นหลัก

หากพูดถึงเรื่องของความเร็วแล้วต้องมีการขับรถเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอน แต่ถ้าการขับเร็วแล้วทำให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ควรจะทำ เพราะมันจะเป็นการสร้างรอยแผลให้กับผู้ประสบเหตุไปตลอดชีวิต แต่ถ้าใครที่รักความเร็วจริง ๆ แล้วเอาไปลงในสนามแข่งแบบนั้นก็ไม่เป็นไร เพราะมันถือเป็นที่เฉพาะไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน และเชื่อได้เลยว่าผู้ที่ลงสนามประลองความเร็วต้องมีรถที่สวย ซึ่งเราจะมาลองแต่งรถกันในเกม Car Builder 3D Free ดูบ้าง แต่เตือนไว้ก่อนว่าตัวเกมไม่มีอะไรให้เล่นมากนะ ระบบ Gameplay รูปแบบการเล่นในเกม Car Builder…

0 Comments