Read more about the article Capital City Quiz ถ้าเรามีความรู้เรื่องชื่อเมืองต่าง ๆ อยู่แล้วก็สามารถผ่านไปได้
เกม Capital City Quiz กันดูว่าจะสามารถเล่นผ่านไปได้นานแค่ไหน แต่ถ้าห่วงเรื่องความยากก็ไม่ต้องห่วงเลย เพราะถ้าเรามีความรู้เรื่องชื่อเมือง

Capital City Quiz ถ้าเรามีความรู้เรื่องชื่อเมืองต่าง ๆ อยู่แล้วก็สามารถผ่านไปได้

เกมที่เกี่ยวกับการตอบคำถามมีหลายประเภท ซึ่งมีทั้งเรื่องของความรู้แบบวิชาการ, ความรู้แบบทั่วไป หรือไม่ก็เป็นความรู้รอบตัวที่ทุกคนสามารถรู้ได้ ไปจนถึงเรื่องความรู้แบบเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่อง ๆ ไป ซึ่งถ้าใครที่สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก งั้นก็ต้องใช้ความรู้ที่มีไปลงในเกม Capital City Quiz กันดูว่าจะสามารถเล่นผ่านไปได้นานแค่ไหน แต่ถ้าห่วงเรื่องความยากก็ไม่ต้องห่วงเลย เพราะถ้าเรามีความรู้เรื่องชื่อเมืองต่าง ๆ อยู่แล้วก็สามารถผ่านไปได้อย่างง่ายดาย หรือถ้าใครไม่มีความรู้แต่อยากลองเล่น…

0 Comments