Read more about the article Dynamite Fishing World Games
เกม Dynamite Fishing World Games ไม่จำเป็นต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งรอเวลาปลากินเหยื่ออีกต่อไป เพราะเราจะใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างระเบิด Dynamite

Dynamite Fishing World Games

         ใครที่เคยเล่นเกมตกปลาน่าจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องเชยไปแล้ว เนื่องจากในสมัยนี้เราไม่จำเป็นต้องมานั่งหลังขดหลังแข็งรอเวลาปลากินเหยื่ออีกต่อไป เพราะเราจะใช้เครื่องทุ่นแรงอย่างระเบิด Dynamiteในการจับปลาให้ได้เร็วขึ้น แล้วก็ทำให้จับได้มากขึ้นกว่าเมื่อก่อน แต่ว่าอย่าไปทำในสถานการณ์จริงนะ เพราะนอกจากจะเป็นการทำบาปแล้วก็ยังเป็นการทำลายธรรมชาติอีกด้วย งั้นเอาเป็นว่าแค่เล่นในเกม Dynamite Fishing World Games ก็พอ ระบบ Gameplay          เมื่อเปิดเกม Dynamite Fishing…

0 Comments