Read more about the article Darksiders III
อาวุธในเกม Darksiders III ก็มีให้เลือกหลายอย่างทั้งกระบองไฟ ที่มีความสามารถในการเผาใยแมงมุมที่ขวางทาง รวมไปถึงการกระโดดเพื่อขึ้นไปยังที่สูง

Darksiders III

Darksiders III เป็นเกม Action ที่สามารถเล่นได้บน Platform PS4, Pc และ XboxOne โดยเกมนี้เป็นผลงานเกมที่มาจากทีมพัฒนาที่ชื่อว่า HQ Nordic และจัดจำหน่ายโดยบริษัท Gunfire Games เมื่อประมาณปี 2018 ซึ่งก็ถือว่ายังไม่ใช่เกมเก่าแก่อะไรมากนัก และก็ยังได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง…

0 Comments