Read more about the article Six Days in Fallujah
เกม Six Days in Fallujah นี้ใช้มุมมองแบบ FPS โดยการนำเสนอคร่าว ๆ จะอยู่ในรูปแบบของการเดินหน้าแล้วยิง กับการจำลองสถานการณ์ที่เอามาจากเรื่องจริง

Six Days in Fallujah

เกมที่ถูกปล่อยมาจากความร่วมมือกันของ 2 ค่ายอย่าง Victura กับ Highwire Games เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามีการผสมผสานรูปแบบการเล่นไว้ได้อย่างลงตัวทั้งในด้านของDocumentary และSimulation ซึ่งเกม Six Days in Fallujah นี้ใช้มุมมองแบบ FPS โดยการนำเสนอคร่าว ๆ จะอยู่ในรูปแบบของการเดินหน้าแล้วยิง บวกกับการจำลองสถานการณ์ที่เอามาจากเรื่องจริง…

0 Comments