Read more about the article เวทีการแข่งขัน บันไดขั้นแรกของนักกีฬาอีสปอร์ต
นอกจากการพัฒนาทักษะของตัวเอง เวทีการแข่งขัน ยังเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยผลักให้เหล่าเกมเมอร์ได้เข้าสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพได้เช่นกัน

เวทีการแข่งขัน บันไดขั้นแรกของนักกีฬาอีสปอร์ต

เวทีการแข่งขัน บันไดขั้นแรกของนักกีฬาอีสปอร์ต https://www.sanook.com/hitech/1496383/ เวทีการแข่งขัน บันไดขั้นแรกของนักกีฬาอีสปอร์ต กีฬาอีสปอร์ตกำลังได้รับความนิยมอย่างมากจากแฟนๆ กระแสความนิยมนี้ก็ทำให้เกิด นักกีฬาอีสปอร์ต กลายเป็นอาชีพหนึ่งที่กำลังน่าจับตามองเป็นอย่างมาก เหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายที่มีการเล่นเกมเป็นงานอดิเรก ก็เปลี่ยนมาเป็นการเล่นเกมเพื่อเป็นนักกีฬามืออาชีพ แต่หนทางการเป็นนักกีฬามืออาชีพนั้นต้องมีการพัฒนาทักษะตัวเองอยู่เสมอ นอกจากการพัฒนาทักษะของตัวเอง เวทีการแข่งขันก็ยังสามารถเปิดโอกาสให้กับเกมเมอร์หน้าใหม่ ที่อยากจะเข้ามาแข่งขันชิงตำแหน่ง และยังเป็นปัจจัยที่สามารถช่วยผลักให้เหล่าเกมเมอร์ได้เข้าสู่เส้นทางนักกีฬามืออาชีพได้เช่นกัน https://www.extremeit.com/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD-%E2%80%9C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99%E2%80%9D-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95-%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99-%E2%80%9C%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E2%80%9D-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%9D%E0%B8%B1%E0%B8%99/ เวทีการแข่งขัน ก้าวแรกของนักเล่นเกม            …

0 Comments
Read more about the article หลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ สู่วงการอีสปอร์ต
หลักสูตร Zero to Hero เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ University eSports Championship ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2563 ตอบรับการเติบโตของกีฬาอีสปอร์ต

หลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ สู่วงการอีสปอร์ต

หลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ สู่วงการอีสปอร์ต หลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ สู่วงการอีสปอร์ต การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงนี้มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างคนและการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับตลาดของโลก ซึ่งตลาดอีสปอร์ตนั้นก็ได้เป็นเป้าหมายของ อว. เช่นกัน เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็น 1 ใน 3 ของอาเซียนที่แข็งแกร่งแถมยังเป็นผู้นำในเรื่องของอีสปอร์ต วงการนี้มีแนวโน้มเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายอีกด้วย…

0 Comments