Read more about the article หลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ สู่วงการอีสปอร์ต
หลักสูตร Zero to Hero เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ University eSports Championship ซึ่งจะจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2563 ตอบรับการเติบโตของกีฬาอีสปอร์ต

หลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ สู่วงการอีสปอร์ต

หลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ สู่วงการอีสปอร์ต หลักสูตรสร้างอาชีพใหม่ สู่วงการอีสปอร์ต การกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กระทรวงนี้มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะการสร้างคนและการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับตลาดของโลก ซึ่งตลาดอีสปอร์ตนั้นก็ได้เป็นเป้าหมายของ อว. เช่นกัน เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็น 1 ใน 3 ของอาเซียนที่แข็งแกร่งแถมยังเป็นผู้นำในเรื่องของอีสปอร์ต วงการนี้มีแนวโน้มเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง และยังสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมากมายอีกด้วย…

0 Comments